Ga naar de inhoud

Stadsdeeloverleg bespreekt onder meer Friesestraatweg en Roege Bos

Spreek tekst uit

Laden...

20210924 Sfeerplaatje VinkhuizenEens in de drie maanden komen de besturen van de bewonersorganisaties en wijkraden in Stadsdeel West bij elkaar samen met het gebiedsteam om de wijkoverstijgende zaken te bespreken.

Op 15 september 2021 was er weer zo’n overleg georganiseerd door Wijkraad Paddepoel. Voor Wijkoverleg Vinkhuizen waren Christa van Mechelen en Paul Borggreve daar bij.

Tijdens het overleg kwamen verschillende zaken aan bod. WOV merkte op dat er over de Friesestraatweg en vooral het stukje bij de Woldring Locatie wel heel veel meldingen zijn over het fietspad, parkeren, trottoir en vuilnis. Een aantal kleinere zaken wordt daarvan binnenkort gelukkig opgepakt.

Verder is de gemeente van plan het Roege Bos aan te pakken. Zij is daarvoor in overleg met de bewonersorganisatie van De Held. Veel bomen in het bos zijn op het einde van hun levenscyclus. Er moet een revitaliseringsplan komen. Dat is echter een wat langer traject.

Vinkhuizen, 26 september 2021