Ga naar de inhoud

Wijkoverleg Vinkhuizen

Spreek tekst uit

Laden...

Wijkoverleg Vinkhuizen is dé bewonersorganisatie voor de wijk Vinkhuizen en heeft de volgende doelen:

– de belangen van alle inwoners van Vinkhuizen te behartigen bij overheidsorganisaties

– de samenhang in de wijk bevorderen door buurt- en wijkactiviteiten te ondersteunen

– de bewoners te informeren met nieuws en plannen die betrekking hebben op Vinkhuizen.

Alle inwoners binnen Vinkhuizen kunnen lid worden van deze vereniging. Het lidmaatschap is gratis. Jaarlijks organiseert de vereniging tenminste één algemene ledenvergadering. Op die vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden. De leden kiezen dan ook nieuwe bestuursleden uit hun midden.

Inhoudsopgave:

  1. Bestuur
  2. Commissie & Coördinatoren
  3. Lid Worden
  4. Vragen en contact
  5. Documenten

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit Janny Wassens (voorzitter), Harriët Wetering  (secretaris) en Thecla Wolf (penningmeester).

De ambtstermijn van een bestuurslid is drie jaar. Een bestuurslid is maximaal tweemaal herkiesbaar. Dus een ambtstermijn kan maximaal negen jaar zijn. Na die negen jaar is een bestuurslid in ieder geval één jaar niet meer herkiesbaar. Bestuursleden hoeven een ambtstermijn niet vol te maken, maar kunnen tussentijds aftreden. Bestuurders van WOV zijn onbezoldigde vrijwilligers. In de aanvaarding van hun taak beloven zij de belangen van alle bewoners van Vinkhuizen zo goed mogelijk te behartigen. Statutair zijn er maximaal negen bestuurszetels.

Commissie en coördinatoren

Naast het dagelijks bestuur zijn er commissies met coördinatoren en vrijwilligers. Deze coördinatoren maken niet sec deel uit van het bestuur. De commissies zijn:  Communicatie , Groen en Klimaat en Verkeer.

Communicatie

Voor de communicatie is er sinds november 2023 een bezoldigde wijkcommunicatiemedewerker, Marloes Eskes. De wijkcommunicatie wordt geregeld vanuit een samenwerkingsverband tussen WOV, ’t Vinkhuys en De Wende. De communicatiemiddelen zijn:

Een bijzonder communicatiemiddel is de facebookpagina Wijknieuws Vinkhuizen. De pagina wordt onderhouden door Danny Hoffmann. Aan Wijknieuws is ook een YouTubekanaal gekoppeld met filmpjes van evenementen en interviews en een blogspot met honderden foto’s.

Voor het bezorgen van flyers voor niet-commerciële organisaties in Vinkhuizen heeft WOV een flyergroep met vrijwilligers die wordt gecoördineerd door Danny Hoffmann.

 

 

Groen en Klimaat: Mennie Oosterhuis

Vinkhuizen is een stadswijk met beperkt groen. Groen, planten, bomen en fauna, is belangrijk voor een prettige woonomgeving. Daarnaast is groen belangrijk om de gevolgen van klimaatverandering te beteugelen. Vinkhuizen is sterk versteend en heeft meerdere hitte-eilanden. Door de klimaatverandering zijn de winters vaak nat en de zomers droog en heet. Het weer is heftiger en minder voorspelbaar. Groen zorgt voor absorptie van vocht en geeft beschutting tegen hitte. Natuur in de wijk staat onder druk door bouwplannen van de gemeente, maar ook door betegelde tuinen. Het promoten en verbeteren van een groene omgeving vindt WOV een belangrijke taak. Daarom heeft zij een coördinator Groen, die tevens wijkklimaatambassadeur is. Sinds december 2022 wordt die rol bekleed door Mennie Oosterhuis.

In de afgelopen jaren heeft WOV daarbij het beheer gekregen over een aantal openbare groenvoorzieningen:

– Groenhoek, bij Diamantlaan 45

– Containertuintjes, Goudflat en Fortunaflat

– Geveltuintjes Fortunaflat

– Fortunaplantsoen Fortunaflat

De coördinator Groen zorgt ervoor dat het onderhoud door vrijwilligers van deze openbare ruimte op een aanvaardbaar niveau blijft.

 

Verkeer

Alle vervoersbewegingen buiten iemands eigen woning of het nou lopend, met de fiets, auto of OV is vallen onder verkeer. WOV meent dat de wijk belang heeft bij een wijk waarin de zwakkere verkeersdeelnemers zich veilig kunnen verplaatsen, dat er in woonstraten op straat kan worden gespeeld, maar die wel goed bereikbaar zijn. Vinkhuizen krijgt in de komende decennia te maken met steeds meer verkeer door de aanleg van nieuwe wijken en de ombouw Ring West. Het is belangrijk om de wijk wel leefbaar te houden. De coördinator Verkeer zet zich namens WOV daarvoor in. Sinds 2024 is Paul Borggreve coördinator Verkeer.

Lid worden

Wijkoverleg Vinkhuizen heeft natuurlijk een sterke achterban nodig om het geluid van Vinkhuizen te laten horen. Word daarom lid van Wijkoverleg Vinkhuizen! Lidmaatschap is geheel gratis en staat open voor alle (volwassen) inwoners van Vinkhuizen. Leden worden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen de wijk en uitgenodigd voor ledenvergaderingen. Lid worden is eenvoudig. Stuur een mail of een briefje met daarin:

  • Je naam
  • Je adres
  • Je telefoonnummer (niet verplicht)
  • Je emailadres (niet verplicht)

En stuur dat naar:

Vereniging Wijkoverleg Vinkhuizen

Postadres: Radiumstraat 213, 9743SN Groningen

of  [email protected]

Vragen en contact

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor uw straat of uw buurt? Neem dan contact op met het bestuur van Wijkoverleg Vinkhuizen of met één van de coördinatoren. Vragen zijn altijd welkom! We kunnen niet alle problemen oplossen, maar altijd wel constructief meedenken.

Voor algemene vragen: [email protected]

Voor financiële vragen: [email protected]

Voor vragen over communicatie: [email protected]

Voor vragen over Wijknieuws Vinkhuizen: [email protected]

Voor vragen over rondbrengen van flyers: [email protected]

Voor vragen over groen: [email protected]

Voor vragen over verkeer: [email protected]

 

Documenten

Geschiedenis Wijkoverleg Vinkhuizen

Hoe werkt Wijkoverleg Vinkhuizen

Statuten en HH regelent W.O.V.-1

convenant wijken