Ga naar de inhoud

Bouwplannen Vinkhuizen-Zuid, Backbone definitief dicht

Spreek tekst uit

Laden...
Backbone 050

Backbone 050Al jaren heeft de gemeente Groningen bouwplannen voor Vinkhuizen –Zuid. De Vinkenborgh, nu Backbone 050, sluit op 31 december 2022 voorgoed haar deuren en wordt gesloopt. Het fietsdepot aan de Travertijnstraat gaat verhuizen naar de Duinkerkenstraat en ook de scholen van Noorderpoort en Alfacollege zullen binnen een aantal jaren vertrekken. 

Daarmee komt een groot terrein vrij voor woningbouw. Daarnaast wil de gemeente over de groenstrook langs West End een grote autoweg aanleggen van de Diamantlaan naar de Ringweg. Op een gedeelte van de sportvelden moeten ook woningen komen.

Komen er zeecontainers met studenten op West End?

17 mei 2022 heeft het college van B&W een voorstel voor een raadsbesluit opgesteld om 6 ton vrij te maken om een plan te ontwikkelen voor de grootschalige woningbouw in het gebied. In het voorstel wordt nadrukkelijk genoemd dat de rand van West End, waar de weg moet komen, geschikt is voor flexwonen, verplaatsbare woningen. Flexwonen is vooral bekend van de zeecontainers waarin jongeren en studenten gehuisvest zijn, zoals bijvoorbeeld op het Suikerfabriekterrein. Ondermeer woningcorporatie Nijestee is sinds 2021 bezig met het ontwikkelen van hoogwaardiger verplaatsbare huizen. De nieuwbouw aan de Travertijnstraat gaat waarschijnlijk in 2024 van start.

Vinkhuizen, 27 mei 2022