Ga naar de inhoud

Plannen Westelijke Ringweg worden langzaam duidelijk

Spreek tekst uit

Laden...
Art 2 Vinkentouw Voorlopige Plannen westelijke ring 800x600

Art 2 Vinkentouw Voorlopige Plannen westelijke ring 800x600

Terwijl er nog aan de Zuidelijke Ringweg wordt gewerkt, wordt er al nagedacht over de Westelijke Ringweg. Op 7 november vond er een bijeenkomst plaats van klankbordgroep Ring West Verbindt om de laatste stand van zaken te bespreken. Daarnaast heeft Bereikbaar Groningen afgelopen week een nieuwe krant uitgegeven, waarin de nieuwe gedeputeerde voor verkeer- en vervoer over de plannen verteld.

Voorlopige plannen

In de krant van Bereikbaar Groningen wordt de nieuwe gedeputeerde van verkeer en vervoer, Johan Hamster, geïnterviewd. Volgens hem moet de Westelijke Ringweg veiliger worden en beter doorstromen. De Westelijke Ringweg moet stoplichtvrij worden. De gelijkvloerse kruising bij de Pleiadenbrug zal verdwijnen en de Ringweg zal deels ondergronds lopen. Dit maakt het kruispunt veiliger en de omgeving aantrekkelijker.

Omdat de Ringweg deels ondergronds komt te liggen, is er daarboven ruimte voor fiets- en voetgangerspaden. Het plan is om twee nieuwe fietsverbindingen tussen Vinkhuizen en Paddepoel aan te leggen. Er worden ook extra wandelpaden aangelegd. Voor auto’s komt er een nieuwe aansluiting aan de zuidkant van Vinkhuizen.

Klankbordgroep Ring West Verbindt

Dat de plannen nog niet vast liggen, blijkt uit de vergadering van de klankbordgroep Ring West Verbindt. Daar heeft de gemeente uitgelegd dat er momenteel een zogenaamd MIRT-onderzoek wordt uitgevoerd. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Via dit onderzoek moeten de knelpunten in het verkeer vastgesteld worden. Hierbij wordt rekening gehouden met meerdere toekomstscenario’s.

In januari 2024 hoopt de projectgroep de knelpunten scherp te hebben. Voor de zomer hoopt ze een ontwikkelagenda te hebben. Nu al is duidelijk dat er waarschijnlijk meer wensen zijn, dan geld. Door het MIRT zijn de in 2018 gepresenteerde plannen (die Bouwstenen werden genoemd) min of meer gereduceerd tot een voorverkenning.

Wanneer?

Op dit moment liggen de plannen nog niet vast. Het MIRT onderzoek loopt sowieso tot november 2024. Johan Hamster hoopt dat de werkzaamheden in 2028 kunnen beginnen. Tegen die tijd is de verbouwing van de Zuidelijke Ringweg al lang klaar.

Vanaf eind deze maand krijgt het project een eigen website www.ringwestverbindt.nl waarop de ontwikkelingen te volgen zijn. In het voorjaar van 2024 wordt er een publieksenquête gehouden voor omwonenden.

Vinkhuizen, 14 november 2023