Ga naar de inhoud

Zorgen om geluid en wateroverlast Friesestraatweg 175

Spreek tekst uit

Laden...
Art 3 Vinkentouw Zorgen om geluid en wateroverlast Friesestraatweg 175 FOTO

Art 3 Vinkentouw Zorgen om geluid en wateroverlast Friesestraatweg 175 FOTO

Aan de Friesestraatweg wordt hard gebouwd aan grote flatcomplexen. Een volgend bouwplan is Friesestraatweg 175. In december 2023 heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarin staat hoe de bouwplannen eruitzien. Dit plan komt overeen met het voorontwerpbestemmingsplan. Wijkoverleg Vinkhuizen (WOV) heeft zorgen over de leefbaarheid van het plan en heeft daarom een andere zienswijze gedeeld.

Het plan beschrijft een verruiming van de geluidsbelasting. Friesestraatweg 175 staat pal aan de ringweg en heeft te maken met veel verkeerslawaai. De norm voor lawaai op een buitengevel is 53 dB. Het vastgestelde geluid op de locatie varieert van 49dB tot 67dB. WOV vindt 67 dB wel heel erg ver boven de norm. Geluidsoverlast heeft behoorlijke invloed op je gezondheid. Dagelijks zoveel geluid is eigenlijk onleefbaar. WOV vindt dat je dit nieuwe bewoners niet aan kunt doen. Eigenlijk zou eerst de ringweg omgebouwd moeten worden, voor je woningen gaat neerzetten.

Daarnaast heeft WOV zijn zorgen geuit over de afwatering. De Friesestraatweg (Reitdiepzone) wordt steeds meer versteend. De afwatering van de zone is niet op het Reitdiep, maar op de vijvers achter de Goudlaan in Vinkhkuizen. De kans op ernstige wateroverlast neemt daardoor toe. In december merkten we dat doordat het nieuwe Zilverpad helemaal blank stond en tijdelijk niet toegankelijk was. Door de klimaatverandering worden de winters in de toekomst waarschijnlijk alleen nog maar natter. WOV hoopt dat anders dan de inspraakreacties, die door de gemeente volledig zijn afgewezen, de ingediende zienswijzen wel leiden tot heroverweging van het plan.


Vinkhuizen, 15 januari 2024