Ga naar de inhoud

WOV luidt de noodklok

Spreek tekst uit

Laden...
20240322 WOV luidt de noodklok

20240322 WOV luidt de noodklok

De bewonersorganisatie van Vinkhuizen luidt de noodklok. Zonder nieuwe secretaris dreigt het WOV te worden opgeheven.

Wat doet het WOV?

Wijkoverleg Vinkhuizen (WOV) is de bewonersorganisatie van Vinkhuizen. WOV vertegenwoordigt de wijk naar de gemeente toe in klankbordgroepen en inspraakreacties. WOV krijgt van de gemeente elk jaar een subsidie. Met die subsidie wordt de wijkcommunicatie betaald, wordt er in ieder geval één algemene ledenvergadering georganiseerd en worden tal van activiteiten in de wijk ondersteund. In de afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld bijdrages aan: graffiti in de fietstunnel bij het Zilverpad, Art Carnivale van Tuin-in-de-Stad, Zummerbroez’n, Spooktocht van de Roege Boys, de Fietsvierdaagse, opening van Gea’s Weggeefwinkel, tafels voor Vrouwkracht, een bustocht voor kinderen georganiseerd door De Apenkooi en nog veel meer.

Gevolgen opheffing WOV

WOV is een vrijwilligersorganisatie met zo’n zestien actieve vrijwilligers. WOV kan niet zonder bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Per 3 april 2024 eindigt de huidige termijn voor de secretaris, Paul Borggreve. Hij is niet herkiesbaar. Daarom is er een nieuwe secretaris nodig. Oproepen in de wijkmedia hebben tot nu toe helaas geen kandidaat opgeleverd. Zonder secretaris kan WOV niet verder. Als er geen secretaris komt zijn de overgebleven bestuursleden helaas genoodzaakt WOV op te heffen per 1 januari 2025.

Dat betekent dat:
– Vinkhuizen niet meer kan praten met de ontwikkelingen over De Suikerzijde, Ring West en Westpark. Ook zal het heel lastig worden voor bewoners om mee te beslissen in de komende wijkvernieuwing en energietransitie.
– Facebook Wijknieuws Vinkhuizen niet meer door kan gaan.
– Op ’t Vinkentouw niet meer verschijnt.
– De toekomst van www.vinkhuizen.nl onzeker is.
– De flyergroep Vinkhuizen niet meer doorgaat.
– Er veel minder mogelijk is om te vergroenen in de wijk via de wijkklimaatambassadeur.
– Allerlei activiteiten in wijk op zoek moeten naar een ander financiële bron. Het is niet onwaarschijnlijk dat een aantal leuke dingen voor Vinkhuizen geschrapt moeten worden.

Dat willen we natuurlijk niet. Vinkhuizen is daarvoor veel te belangrijk. Dus: ben jij degene die WOV uit de brand helpt en in het bestuur stapt?

Meld je aan bij: [email protected] of 050-2302991 (Paul Borggreve).