Ga naar de inhoud

Betaald parkeren in Vinkhuizen dichterbij

Spreek tekst uit

Laden...
Vinkentouw Art 4 parkeren

Vinkentouw Art 4 parkeren

Het aantal auto’s in Nederland en ook in Groningen neemt al jaren toe, net als het aantal inwoners. De hoeveelheid beschikbare ruimte blijft echter hetzelfde. De gemeente Groningen zit daardoor met een dilemma: in de komende jaren moeten er heel veel huizen bijgebouwd worden. Dat betekent weer extra auto’s, die ergens geparkeerd moeten worden, terwijl nu al veel straten tjokvol staan met blik.

Op 4 april 2024 heeft het college een brief gestuurd naar de raad met het onderwerp ‘Pakket Parkeermaatregelen’. Om er voor te zorgen dat straten begaanbaar en enigszins leefbaar blijven, moet de parkeerdruk omlaag. De gemeente wil dat gaan doen door het huidige beleid met parkeervergunningen te stroomlijnen en uit te breiden. Een van de voorstellen die het college doet, is betaald parkeren invoeren bij winkelcentrum Selwerd.

Toevoegen aan betaald parkeergebied

Vinkhuizen hoort voorlopig nog niet bij de plannen. Onze wijk hoort bij de zogenaamde ‘vierde schil’, ver genoeg van grote voorzieningen en de binnenstad waardoor wijkvreemde langparkeerders nog niet zoveel voorkomen. Ook vindt het college het nog niet nodig om bij het winkelcentrum betaald parkeren in te voeren. Het college zegt in zijn brief: ‘We zien parkeeroverlast en oneigenlijk gebruik ontstaan bij wijkcentra waar het parkeren kortdurend gratis is. Er wordt geregeld langdurig geparkeerd door niet-klanten.’

Ook ziet het college dat door nieuwbouwprojecten waarbij wel verplicht parkeerplekken worden gerealiseerd de bewoners op straat gaan parkeren, omdat de parkeerplekken bij die nieuwe complexen veel te duur zijn. Het college erkent ook dat er een waterbedeffect is en er zogenaamde ‘vreemdparkeerders’ zijn aan de randen van de derde zone, waaronder Vinkhuizen. Kortom, mensen die hun auto niet kwijt kunnen in hun eigen wijk plaatsen ze in een nabije wijk. Dat zien we terug als parkeeroverlast door de bewoners van de Woldring Locatie en Crossroads in de Zilverlaan en de Kobaltstraat. Het college sorteert al voor op de oplossing: ‘Het toevoegen van wijken aan de vierde zone van het betaald parkeergebied zou een optie kunnen zijn…’.

Alternatief

Wijkoverleg Vinkhuizen ziet dat het parkeren bij het Winkelcentrum en in Vinkhuizen-Zuid steeds moeilijker wordt. Betaald parkeren jaagt bewoners echter op kosten. Een alternatief zou kunnen zijn om meer sturend op te treden naar de ontwikkelaars van vastgoed om hun parkeergelegenheid voor een schappelijk tarief aan te bieden aan hun huurders, zodat niet nodeloos parkeergelegenheid die er speciaal voor gebouwd is, leeg staat.

De gemeenteraad gaat over het pakket praten op 10 en 17 april 2024. Bij de vergadering van 17 april is het mogelijk om in te spreken. Heeft u opmerkingen of vragen voor Wijkoverleg Vinkhuizen over dit pakket, stuur die dan naar [email protected] (Paul Borggreve).