Ga naar de inhoud

Bewonersorganisatie Wijkoverleg Vinkhuizen gaat door!

Spreek tekst uit

Laden...
LOGO WOV


 LOGO WOV

Afgelopen woensdag 3 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wijkoverleg Vinkhuizen plaats. Er stonden belangrijke punten op de agenda, waaronder het verkiezen van nieuwe bestuursleden en de onderwerpen die dit jaar belangrijk zijn. Dit werd aan een volle zaal gepresenteerd.

Het nieuwe bestuur 

Na het bespreken van de notulen van de ALV van 2023, de presentatie van de jaarverslagen door de secretaris en de penningmeester en het verlenen van decharge aan het bestuur WOV door de leden op advies van de kascommissie volgde de bestuursverkiezing.

Het zag er even spannend uit, maar het is gelukt: het WOV heeft weer een voltallig bestuur. Het Wijkoverleg mocht na een korte stemming twee nieuwe bestuursleden welkom heten, allebei wijkbewoners. Thecla Wolf wordt de nieuwe penningmeester. Wubbo de Vries deelt vanaf nu de functie secretaris met voormalig penningmeester Harriët Wetering. Janny Wassens is opnieuw verkozen tot voorzitter van het WOV. Dit houdt dus in dat het Wijkoverleg door kan gaan en dat het nu een gedeeld secretarisschap heeft. Het WOV stond ook stil bij het aftreden van Secretaris Paul Borggreve. Hoewel Paul Borggreve gestopt is als secretaris, blijft hij bij het WOV betrokken als vertegenwoordiger vanuit de werkgroep verkeer, als lid van de flyergroep en van de werkgroep groen.

Presentaties 

Na de pauze vertelde Bas Welvering over de Blije Bodem, waar hij hoofdtuinier is. De Blije Bodem is in 2022 in het Westpark ontstaan. Indertijd was het nog een braakliggend stuk land met slechte grond. Nu, bijna twee jaar verder, ziet de tuin er al heel anders uit. Ga voor meer informatie eens langs of kijk op deblijebodem.nl/. Vervolgens presenteerde Marloes Eskes, wijkcommunicatiemedewerker van Vinkhuizen, de nieuwe website van Vinkhuizen. Het WOV heeft vorig jaar in samenwerking met de Wende en ’t Vinkhuys een websitebouwer in de arm genomen om de nieuwe website te ontwikkelen. De website is zo gebouwd dat het gemakkelijk in het gebruik is en zowel op computer als smartphone goed werkt. De nieuwe website gaat binnenkort online.

Belangrijke onderwerpen in 2024 

Het WOV zet zich in voor de belangen van Vinkhuizen. Het WOV kan invloed uitoefenen door brieven te sturen en met de gemeente te praten. Een aantal bezoekers stelden vragen over de sloop aan de Boraxstraat en het Warmtenet. Het gevoel heerst dat de buurt niet genoeg wordt meegenomen in deze onderwerpen. Het bestuur van het WOV herkent dit en wil zich het komende jaar extra bezighouden met de participatie van de wijk bij projecten vanuit de gemeente die invloed hebben op Vinkhuizen. Dit betreft naast de Boraxstraat en Warmtenet ook de ontwikkeling van de Suikerzijde, de Travertijnstraat, de Held III, bebouwing Friesestraatweg en Westelijke Ringweg. Een aantal leden wil graag meedenken over deze onderwerpen. Dat is heel fijn, want het WOV bestuur heeft mensen uit de wijk nodig, bijvoorbeeld in werkgroepen, om alle bewoners en onderwerpen die leven in de wijk goed te kunnen vertegenwoordigen.

De ALV sloot af met een gezellige borrel. Wie het leuk vindt kan beelden van de ALV bekijken op het youtube kanaal Wijknieuws Vinkhuizen. Met dank aan Danny Hoffman voor aanvullingen op deze tekst.

Verbonden organisaties

Overig Zorg & welzijn

WOV – Wijkoverleg Vinkhuizen

Wijkoverleg Vinkhuizen is dé bewonersorganisatie voor de wijk Vinkhuizen en heeft de volgende doelen: – de belangen van alle inwoners van Vinkhuizen te behartigen bij

Adres

Radiumstraat 213
9743SN Groningen
Nederland

Vragen en contact

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor uw straat of uw buurt? Neem dan contact op met het bestuur van Wijkoverleg Vinkhuizen of met één van de coördinatoren. Vragen zijn altijd welkom! We kunnen niet alle problemen oplossen, maar altijd wel constructief meedenken.

Voor algemene vragen: [email protected]

Voor financiële vragen: [email protected]

Voor vragen over communicatie: [email protected]

Voor vragen over Wijknieuws Vinkhuizen: [email protected]

Voor vragen over rondbrengen van flyers: [email protected]

Voor vragen over groen: [email protected]

Voor vragen over verkeer: [email protected]

Contact