Ga naar de inhoud

Mogelijke oplossingen voor verkeersknelpunten in kaart gebracht

Spreek tekst uit

Laden...

Het verkeer verloopt in Vinkhuizen niet erg soepel. De Edelsteenlaan staat regelmatig helemaal vol, met name de rotonde ter hoogte van de Goudlaan. Daarnaast is er veel overlast door een gebrek aan parkeerruimte. Omdat de ontsluiting van de Held III ook deels via Vinkhuizen zal lopen, wordt het verkeer alleen maar drukker.

Daarom heeft de gemeente Groningen een nieuwe kaart ontwikkeld. Op deze kaart staan alle verkeersknelpunten in de Westflank van de stad aangegeven. Voor ieder knelpunt is een mogelijke oplossing bedacht. De gemeente wil graag dat wijkbewoners ook meedenken.

Andere snelheid

Eén van de oplossingen op de nieuwe knelpuntenkaart is dat de snelheid in een aantal straten van 50 km/h wordt teruggebracht naar 30 km/h. Het gaat om de Diamantlaan (tussen de Edelsteenlaan en Siersteenlaan), Goudlaan, Edelsteenlaan en Metaallaan. De wegen worden dan op de nieuwe snelheid ingericht.

Nieuwe aansluitingen

West End en de Friesestraatweg worden via een half klaverblad aangesloten op Ring West. Hierdoor ontstaat ruimte nieuwe bushaltes ter plekke van de Friesestraatweg Noord en in West End. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt hiermee verbeterd.

Het kruispunt Pleiadenlaan krijgt drie lagen: de ringweg, de aansluiting op de ringweg en de fietspaden tussen de Pleiadenlaan en de Siersteenlaan. Bij deze variant ligt de ringweg half verdiept of in het maaiveld. Bij andere varianten van de ringweg verandert de aansluiting Pleiadenlaan ook.

De aansluitingen met de Edelsteenlaan en de Metaallaan komen te vervallen. Tussen de Metaallaan en de Friesestraatweg komt een nieuwe fietsverbinding, over de ringweg. Tussen de Kornalijnlaan en de Friesestraatweg wordt een nieuwe weg aangelegd voor de fiets en auto. Het fietspad sluit vervolgens over het Reitdiep aan op het Jaagpad.

De route tussen de Friesestraatweg en de Hoogeweg wordt afgesloten voor autoverkeer. De route blijft voor fietsers en voetgangers bestaan. De bushalte Siersteenlaan schuift in de richting van de Reitdiepzone. De bushalte Edelsteenlaan schuift op in de richting van de nieuwe verbinding met de Reitdiepzone. Bij de aansluiting West End komt een nieuwe bushalte.

Tenslotte ligt er een plan om een treinstation aan te leggen bij West End, waar ooit het station Kostverloren lag.

Veiligere fietspaden

Er is nagedacht over nieuwe oplossingen voor het fietsverkeer. Zo kan het Jaagpad verbreed worden. Of er kan een voetpad naast worden gelegd. Er wordt ook nagedacht over een nieuw fietspad ter vervanging van de fietsstroken langs de Diamantlaan. Het gaat om het stuk weg tussen de Metaallaan en Siersteenlaan. Daar liggen nu alleen smalle fietsstroken op de weg.

Er komt mogelijk een nieuw fietspad tussen de Kornalijnlaan en Paddepoel. Deze zou over de Ringweg en het Reitdiep heengaan.

Denk mee

De mogelijke oplossingen liggen niet vast. De gemeente wil graag dat wijkbewoners meedenken. Op de website van stemvan.groningen.nl kan tot en met 24 juni gereageerd worden.

Op woensdagavond 12 juni van 19.00 tot 21.00 uur organiseren Rijk en regio een inloopbijeenkomst in ’t Vinkhuys. Tijdens de bijeenkomst presenteren de provincie en gemeente Groningen mogelijke oplossingen voor de verkeersknelpunten in de Westflank van de stad. Vinkhuizen valt hier ook onder.

Gemeente en provincie willen ook weten welke ideeën er missen. En ze willen weten welke oplossing als eerste aangepakt moet worden, want door geldproblemen kan niet alles direct uitgevoerd worden. In november 2024 wordt daarom besloten welke maatregelen het eerst worden genomen. Andere maatregelen worden later bekeken.

Wil je de kaart zelf bekijken? Dat kan hier: https://www.ringwestverbindt.nl/kaarten/mogelijke-oplossingen