Ga naar de inhoud

Rapport leefbaarheid in Vinkhuizen uitgebracht

Spreek tekst uit

Laden...

Volgens een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het minder goed met een aantal onderdelen van de leefbaarheid in Groningen.  Vinkhuizen is één van de Groningse wijken waar de leefbaarheid volgens het onderzoek lager dan gewenst is.

Leefbaarheidsonderzoek

Tweejaarlijks wordt er door het ministerie onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in Nederlandse gemeentes. Mensen uit de hele stad vulden een enquête in. In mei werd het resultaat van het meest recente onderzoek gepubliceerd.

Leefbaarheid gaat over hoe tevreden mensen zijn met hun fysieke leefomgeving en de voorzieningen in de wijk. Daarnaast spelen ook zaken als sociale samenhang, overlast en veiligheid mee. Daarom geeft leefbaarheid een beeld van hoe het is om ergens te wonen. Het is belangrijk om hierbij te vertellen dat leefbaarheid een algemene indruk geeft, maar dat het niet per se de ervaring van de gemiddelde wijkbewoner weergeeft.

Leefbaarheid in Vinkhuizen

Vooral het noorden en zuidoosten van Vinkhuizen scoren minder goed op de leefbaarheidsmeter. Volgens de enquête hebben is het moeilijker om rond te komen. Sommige mensen ervaren hun gezondheid als slecht en doen weinig mee aan activiteiten. Bovendien voelt het niet voor iedereen die de enquête invulde veilig in Vinkhuizen. Uit cijfers blijkt echter dat dit gevoel niet helemaal klopt. Er wordt in de praktijk weinig overlast gemeld.

Veel wijkbewoners ervaren overlast van autoverkeer en gebrek aan parkeerruimte. Ze vinden bovendien dat de wijk matig wordt onderhouden. Het aantal verkeersongevallen is vergelijkbaar met andere wijken. Wijkbewoners hebben in Vinkhuizen wel vaker last van geluid, jongeren en omwonenden dan in andere Groningse wijken.

Gelukkig scoort Vinkhuizen wel goed op maatschappelijke voorzieningen en ondersteuning. Er bestaan hechte gemeenschappen binnen de wijk die er graag wonen. Ook zijn de meeste mensen tevreden over de kwaliteit van hun woning.

Wijkvernieuwing

VInkhuizen is aangewezen als wijk waar mogelijk wijkvernieuwing plaats gaat vinden. Wijkvernieuwing gaat over het aanpakken van armoede, groen in de wijk, veiligheid, positief opgroeien, gezondheid en duurzaamheid. Wijkbewoners, ondernemers, woningcorporaties, WIJ-teams, scholen, politie, gemeente en vele andere partijen bouwen en werken gezamenlijk aan deze aanpak.

In een aantal wijken wordt al gewerkt aan wijkvernieuwing. Dat zijn Beijum, de Hoogte, de Wijert, Selwerd en Lewenborg. Het huidige plan van de gemeente is om de aanpak uit te breiden naar Vinkhuizen, Paddepoel en de Oosterparkwijk. Hoe wijkvernieuwing in Vinkhuizen er uit moet gaan zien en wanneer het begint, blijft onbekend. Wel wordt er al aan de vernieuwing en verduurzaming van woningen in Vinkhuizen gewerkt.


Bron