Ga naar de inhoud

Ontwerpbesluit Boraxstraat en Pyrietstraat bekendgemaakt

Spreek tekst uit

Laden...

De gemeente Groningen heeft op 5 juni het ontwerpbesluit voor de nieuwe woningen aan de Boraxstraat en Pyrietstraat bekend gemaakt. Een ontwerpbesluit wordt uitgegeven voordat er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. In het ontwerpbesluit staat een ontwerp dat nog niet definitief is, zodat betrokkenen hun mening erover uit kunnen spreken.

Het ontwerp

Volgens het ontwerp komen er in totaal 52 woningen en 37 appartementen. Op de tekeningen zijn de voorgevels, zijgevels en plattegronden van de woningen te zien. Ook de indeling van het groen en de gebruikte materialen kunnen worden ingezien. De nieuwe huizen worden iets smaller en dieper dan de oude, zodat er meer woningen passen.

De benodigde parkeerplekken worden in de Boraxstraat en Pyrietstraat zelf aangelegd. De bestaande speelplek en bestaande koopwoningen aan de Boraxstraat worden ingepast in het nieuwe plan. Er wordt bij de bouw gebruik gemaakt van duurzame materialen en ingezet op energiezuinigheid.

Mening delen

Wie de tekeningen zelf wil bekijken kan ze hier zien: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-240646/terinzagelegging.

Er kan tot en met 16 juli 2024 gereageerd worden op de plannen. Stuur je bericht naar de gemeente Groningen, afdeling VTH Postbus 7081, 9701 JB Groningen of bel met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, telefoonnummer 14 050.